ឧស្សាហកម្មបន្ទះឈើដែលមានមូលដ្ឋាន

យើងមានជំនាញក្នុងការផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែកដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ពិសេស និងឧបករណ៍បញ្ជូនខ្សែក្រវាត់ដែក

ទទួលបានសម្រង់

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖